พฤศจิกายน 7, 2016

รางวัล

 

บุรีรัมย์ มาราธอน มีกลุ่มรางวัลสำหรับการแข่งขัน 7 ประเภท คือ:

  1. ประเภททั่วไป (Overall) ชายและหญิง สำหรับแต่ละประเภทการแข่งขันรางวัลละ 3 อันดับ
  2. ประเภทกลุ่มอายุ (Age Group) ชายและหญิง สำหรับแต่ละประเภทการแข่งขันรางวัลละ 5 อันดับ
  3. รางวัล Best of Thailand ชายและหญิง สำหรับแต่ละประเภทการแข่งขัน รางวัลละ 1 อันดับ สำหรับนักกีฬาสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. รางวัลทำลายสถิติสนามบุรีรัมย์มาราธอน (Break Buriram Record) สำหรับระยะมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน  ทุกกลุ่มอายุ  รางวัลละ 5,000 บาท
  5. รางวัลผู้โชคดีสำหรับการสร้างสถิติใหม่ (Break your Buriram Marathon Personal Best) สำหรับนักกีฬามาราธอนที่มีสถิติเวลาบุรีรัมย์มาราธอนปี 2018 ดีกว่าปี 2017
  6. รางวัลผู้โชคดีสำหรับนักกีฬาที่วิ่ง “มาราธอนครั้งแรก” (First Marathon @Buriram) ของสนามบุรีรัมย์มาราธอนปี 2018 โดยให้สิทธิ์เฉพาะนักกีฬาที่เคยสมัครเข้าแข่งขันในระยะ “ต่ำกว่า” มาราธอน ในปี 2017 มาแล้ว
  7. รางวัลผู้โชคดีสำหรับนักกีฬาที่วิ่ง “ฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรก” (First Half Marathon @Buriram) ของสนามบุรีรัมย์มาราธอนปี 2018 โดยให้สิทธิ์เฉพาะนักกีฬาที่เคยสมัครในระยะ “ต่ำกว่า” ฮาล์ฟมาราธอน ในปี 2017 มาแล้ว

 

โดยที่ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้ว จะไม่ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอายุอีก   และนักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภทอื่นๆ สามารถรับรางวัลประเภททั่วไปและประเภทกลุ่มอายุได้อีก

นักกีฬาที่มีสิทธิ์รับรางวัล จะต้องมีชื่อในทะเบียนผู้สมัครของงาน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ตรงกับที่ใช่ในการสมัคร  ภายใน 15 นาทีหลังเข้าเส้น

03_trophy-01

↑ Back To Top ↑