เปิดรับสมัครแข่งขันออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.burirammarathon.com ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8:00 น. ให้สิทธิ์สำหรับนักวิ่งเก่าปี 2017/2018 (ปีใดปีหนึ่งก็ได้) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.

 • สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร คือ

  • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  • อีเมล (กรณีที่ไม่มี สามารถใช้ของผู้อื่นได้)
  • ชื่อ/สกุล ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (กรณีเป็นคนไทย)
  • เพศ
  • วันเดือนปีเกิด (คริสตศักราช)
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ขนาดเสื้อที่ต้องการ (XS รอบอก 34″, S รอบอก 36″, M รอบอก 38″ ,L รอบอก 40″ ,XL รอบอก 42″ ,XXL รอบอก 44″, XXXL รอบอก 46″)
  • เวลาที่คาดว่าจะใช้ (HH:MM)
  • จำนวนครั้งที่เคยแข่งขันในระยะนี้
  • วิธีการรับชุดการแข่งขัน (ส่งไปรษณีย์ / รับที่งานเอ๊กซ์โป)
  • ชื่อ/สกุลผู้ติดต่อฉุกเฉิน
  • เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

  ฟิลด์ต่อไปนี้ จะใส่หรือไม่ก็ได้ คือ

  • ชื่อทีม
  • ปัญหาด้านสุขภาพ / หมู่โลหิต
  Register
 • ขั้นตอนการสมัคร

 

↑ Back To Top ↑