พฤศจิกายน 7, 2016

กลุ่มอายุ

บุรีรัมย์ มาราธอน แบ่งรุ่นการแข่งขันเป็นกลุ่มอายุตามเพศ สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอน ฮาล์ฟ มาราธอน และมินิ มาราธอน สำหรับการวิ่งฟันรัน ไม่มีการแข่งขัน และไม่มีจำกัดอายุ

กลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2562 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

BRM2019_forWeb_16

↑ Back To Top ↑